Mattson
Mattsons Profil
Mattsons Ydelser
Mattsons netværk
Kontakt til Mattson
Mattsons Referencer
Mattsons Billedgalleri
Mattson i medierne
e-mail me

Et friskt pust og inspiration fra en erfaren, inspirerende og uhøjtidelig leder

 • Lederudvikling, organisationsændringer og personaleudvikling
 • Forandringsledelse og mentalledelse
 • Konfliktløsning
 • Interim Management
 • Indoor og Outdoor Teambuilding og events
 • Proces- og Projektledelse
 • Coaching og karriererådgivning  

Kompetencer

Mattson yder:

 • undervisning
 • rådgivning
 • projektledelse
 • sparring
 • coaching

med fokus på strategi, forretningsudvikling, forandringsledelse, samarbejde samt ledelses- og personaleudvikling.


Mattson gennemfører:

 • team arrangementer
 • lederkurser
 • samarbejdskurser
 • individuel karrierecoaching
 • teamcoaching
 • strategi workshops og rådgivning
 • foredrag
 • projektstyring

samt vores populære outdoor teambuilding aktiviteter i ind- og udland.

Mattson faciliterer:

 • som moderator og ordstyrer på konferencer, seminarer og workshops i ind- og udland.


Tanken bag Mattson
Mange små og mellemstore virksomheder er opstået på baggrund af en pionérånd, hvor selvstændige ildsjæle har etableret sig med en dyb faglig viden omkring specifikke ydelser. Efterhånden som virksomhederne modnes, opstår der behov for ekspansion, hvorved virksomhederne ændrer karakter fra enkeltmandsfirmaer, hvor ledelsen alene bestemmer og arbejder efter behov, til større virksomheder, hvor personalesammensætningen udvides til at omfatte såvel ejerlederne som lønansatte medarbejdere.

I ekspansionsforløbet nedtones fokus på firmaets værdier og kultur, og ofte bliver firmaets værdier og målsætninger uklare for organisationen. Den røde tråd bliver usynlig! Fordelingen af "kasketter" bliver forvirrende.  Dette skaber uro og utryghed blandt medarbejderne, ofte med deraf følgende negativ effekt på virksomhedens indtjening og med risiko for medarbejderflugt.

Mattson hjælper virksomheder og organisationer inden for det private og det offentlige, der har behov for professionel, fokuseret, objektiv og forretningsrelevant rådgivning i forbindelse med strategiske, organisatoriske, personalemæssige og systemmæssige investeringer og udfordringer.

icf_member_logo.gif